SMS NHẮC BẢO DƯỠNG

Cập nhật tình hình tiến độ đông việc cho khách hàng quản lý liên tục giúp khách hàng yên tâm hơn và cảm giác xe của họ được bạn chăm sóc tốt.

  • Một SMS tự động lên lịch nhắc hẹn và gửi đến trực tiếp số điện thoại khách hàng khi đến thời hạn bảo dưỡng mà Cố Vấn đã chọn. Với chức năng này bạn không bỏ sót bất kì khách hàng nào tăng tỉ lệ khách hàng quay lại làm dịch vụ tăng 60%.
  • SMS thông báo tiếp nhận xe
  • SMS thông báo hoàn thành việc sửa chữa.