QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận xe báo giá, lệnh sửa chữa, quyết toán, bàn giao xe. Phân quyền duyệt giá, duyệt xuất vật tư, xuất xưởng.

  • Tiếp nhận xe nhanh bằng biển số, số điện thoại hoặc tên khách hàng.
  • Thiết lập hồ sơ bệnh án khi xe vào xưởng, cùng kỹ thuật chẩn đoán và đưa ra phương án giải quyết, từ bệnh án có cách tư vấn khách hàng tốt nhất.
  • Duyệt giá hoặc đưa lên bộ phận duyệt giá (trước khi duyệt giá, bạn có thể xem trước tổng quát chi phí vật tư, công và lợi nhuận), báo phát sinh,…
  • CVDV check lisk từng hạng mục xuất ra lệnh một lần hoặc nhiều lần, nhiều bộ phận làm việc khác nhau. Kỹ thuật đánh dấu những hạng mục đã hoàn thành, hạng mục nào chưa để CVDV kịp thời nắm rõ tiến độ.
  • Lệnh xuất vật tư, phiếu mua thêm vật tư,…
  • Quản đốc/tổ trưởng kiểm tra đầu cuối, kỹ xác nhận hoàn thành tiến đến quyết toán xuất hóa đơn (nếu có).
  • In giấy ra cổng (nếu cần), nhập ngày bảo dưỡng, số kilomet tiếp theo hệ thống SMS tự động sẽ được kích hoạt giúp tăng tỉ lệ khách hàng quay lại làm dịch vụ lên đến 40-60%. Xem thêm tại đây