Giá trị cốt lõi:

  • Tiên phong: Tiên phong dẫn đầu trong công nghệ phần mềm quản lý garage ô tô.
  • Tâm huyết: Đặt trọn tâm huyết, sự nỗ lực vào công cuộc phát triển doanh nghiệp.
  • Sáng tạo: Không ngừng sáng tạo đột phá, cải tiến phần mềm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.
  • Hữu dụng: Tích hợp nhiều tính năng mang đến lợi ích cho đơn vị sử dụng.
  • Công bằng: Công bằng với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng.
  • Trung thực: Hành xử minh bạch, trung thực trong mọi hoạt động và giao dịch.