Tầm nhìn:

  • Mở rộng thị trường công nghệ và phát triển phần mềm quản lý garage ô tô trên toàn quốc.
  • Xây dựng phần mềm hiện đại mang đến lợi ích cho cộng đồng.

 

Sứ mệnh:

  • Phát triển hệ thống dịch vụ trực tuyến kết nối các doanh nghiệp với khách hàng thông qua phần mềm và ứng dụng. 
  • Tôn trọng trải nghiệm của khách hàng, tập trung vào việc mở rộng nội dung trực tuyến, nâng cao giao diện người dùng.