HỆ THỐNG CSKH & MARKETING TOÀN DIỆN DÀNH CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ Ô TÔ

Giải pháp Email Marketing & SMS Marketing của DLBD là hệ thống chăm sóc khách hàng toàn diện giúp trung tâm dịch vụ luôn luôn có khách hàng mới và chăm sóc khách hàng tốt nhất hiện nay.

Phần mềm quản lý dịch vụ ô tô xe máy

SMS MARKETING TĂNG TỐC VƯỢT ĐỐI THỦ

SMS Marketing chăm sóc khách hàng tốt hơn, lên chiến dịch tự động, khách hàng tái tục dịch vụ lên đến 60%.

1000 sms
1200đ
Cấu hình sms
Lên chiến dịch
Miễn phí mẫu = 1
3000 sms
1000đ
Cấu hình sms
Lên chiến dịch
Miễn phí mẫu = 3

EMAIL MARKETING CHƯA BAO GIỜ LỖI THỜI

Email marketing là một trong những công cụ tiếp thị không bao giờ lỗi thời. Thống kế cho thấy hơn 85% người dùng internet điều thường xuyên kiểm tra và đọc email mỗi tuần ít nhất 1 lần.

Website chuyên ngành xe

Một website đẹp, nhiều chức năng là chưa đủ,

Một website cần tự động “hái” ra khách hàng và chăm sóc khách hàng của bạn tìm hiểu thêm.