JET EXPRESS 1
4,036,000đ
1 User (dùng được trên nhiều máy)
Quản lý dịch vụ?
QL khách hàng & xe?
Quản lý tài chính?
Kho hàng?
Giám định viên/CTV/KTV?
Công thợ/KTV?
CSKH?
Chiến dịch Marketing?
Hướng dẫn sử dụng?
Tích hợp App?
Sở hữu ngay

Tính năng phần mềm

JET EXPRESS 2
5,152,000đ
3 User (dùng được trên nhiều máy)
Quản lý dịch vụ?
QL khách hàng & xe?
Quản lý tài chính?
Kho hàng?
Giám định viên/CTV/KTV?
Công thợ/KTV?
CSKH?
Chiến dịch Marketing?
Quản lý chi nhánh?
Phân quyền người dùng?
Hướng dẫn sử dụng?
Tích hợp App?
Sở hữu ngay

Tính năng phần mềm

JET EXPRESS 3
6,048,000đ
5 User (dùng được trên nhiều máy)
Quản lý dịch vụ?
QL khách hàng & xe?
Quản lý tài chính?
Kho hàng?
Giám định viên/CTV/KTV?
Công thợ/KTV?
CSKH?
Chiến dịch Marketing?
Quản lý chi nhánh?
Phân quyền người dùng?
Hướng dẫn sử dụng?
Tích hợp App?
Sở hữu ngay

Tính năng phần mềm

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO XƯỞNG DỊCH VỤ Ô TÔ 4.0

Ngoài phần mềm chúng tôi còn cung cấp công cụ gửi SMS, Zalo ZNS. Bạn có thể gửi đến khách hàng một cách tự động theo tên riêng của bạn.

API eSMS
180,000đ
Tối thiểu 3 tháng
SMS thương hiệu?
CSKH?
Liên hệ tư vấn
API Speed SMS
210,000đ
Tối thiểu 3 tháng
SMS thương hiệu?
CSKH & QC?
Liên hệ tư vấn
Thêm người dùng
800,000đ
Mua lẻ từng user
Thêm người dùng
Liên hệ tư vấn