3 tháng
1,800,000đ
Dành cho 3 người dùng
Quản lý dịch vụ?
QL khách hàng & xe?
Quản lý tài chính?
Kho hàng?
Giám định viên/CTV?
Công thợ/KTV?
CSKH?
Quản lý chi nhánh?
Đăng ký dùng thử
6 tháng
3,300,000đ
Dành cho 3 người dùng
Quản lý dịch vụ?
QL khách hàng & xe?
Quản lý tài chính?
Kho hàng?
Giám định viên/CTV?
Công thợ/KTV?
CSKH?
Quản lý chi nhánh?
Đăng ký dùng thử
12 tháng
4,600,000đ
Dành cho 3 người dùng
Quản lý dịch vụ?
QL khách hàng & xe?
Quản lý tài chính?
Kho hàng?
Giám định viên/CTV?
Công thợ/KTV?
CSKH?
Quản lý chi nhánh?
Đăng ký dùng thử

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO XƯỞNG DỊCH VỤ Ô TÔ 4.0

Ngoài phần mềm chúng tôi còn cung cấp công cụ gửi SMS, Zalo ZNS. Bạn có thể gửi đến khách hàng một cách tự động theo tên riêng của bạn.

sms thương hiệu
250,000đ
Tối thiểu 3 tháng
SMS Brand Name?
Liên hệ tư vấn
thêm người dùng
800,000đ
Mua lẻ từng user
Mua thêm người dùng?
Liên hệ tư vấn
Yêu cầu khác
Liên hệ
Tối thiểu 12 tháng
Theo yêu cầu
Liên hệ tư vấn