TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

1. Tiếp nhận quản lý thông tin khách hàng và thông tin xe

2. Báo cáo tiến độ hạng mục dịch vụ từng phòng ban

3. Quyền duyệt giá, duyệt lệnh và quyền xuất xưởng dịch vụ (nếu có)

4. Tra cứu thông tin xe và lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng

5. Chăm sóc khách hàng, nhắc hẹn bảo dưỡng một cách tự động.

6. Báo cáo tài chính thu, chi, lợi nhuận, công nợ phải thu, công nợ phải tra, sổ quỹ.

7. Báo cáo doanh thu, doanh số, lợi nhuận từng cố vấn dịch vụ, nhân viên kinh doanh, giám định viên, bảo hiểm.

8. Quản lý những mã phụ tùng, vật tư có lưu kho chặt chẽ. Cảnh báo hạn mức phụ tùng, vật tư còn lại trong kho để người quản lý có thể nhập thêm, điều chỉnh kho, kiểm kho vật tư.

9. Thống kê báo cáo lợi nhuận từng danh mục phụ tùng, công dịch vụ. Dự đoán các mặc hàng phụ tùng, dịch vụ lợi nhuận kém cho bạn một cái nhìn tổng quan về tình hình dịch vụ.

10. Gửi thông báo, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho một đối tượng khách hàng tại thời điểm nhất định bằng hệ thống SMS, Email marketing tự động và ngay lập tức. Ví dụ: Bạn muốn 1000 khách hàng xe Hyundai nhận được thông tin chương trình của bạn ngay lập tức. Tìm hiểu thêm

11. Quản lý nhiều chi nhánh, nhận báo cáo chi tiết và chính xác trực quan nhất cho từng chi nhánh.

12. Kiểm soát lịch sử thao tác hoạt động của từng nhân viên, báo cáo hoạt động kịp thời đến tài khoản quản lý.

13. Phân quyền độc lập từng nhân viên, phân quyền theo nhóm, điều chỉnh quyền và áp dụng quyền.