Quỳ trình xử lý dịch vụ

1/ Tiếp nhận/Yêu cầu kiểm tra

2/ Lập báo giá/Duyệt báo giá

3/ Lệnh sửa chữa

4/ Yêu cầu xuất hàng/Yêu cầu nhập hàng

5/ Nghiệm thu

6/ Quyết toán

7/ Xuất xưởng

8/ Chăm sóc khách hàng tự động

Báo cáo xe ra vào theo ngày

1/ Báo cáo xe ra vào theo Cố vấn/Giám định viên/KTV

2/ Báo cáo xe ra vào theo Chi nhánh

3/ Báo cáo xe phải giao (Deadline)

4/ BC xe tồn tháng trước, xuất xưởng, đang làm

5/ BC xe hủy trong ngày/tháng/năm, nguyên nhân hủy

Báo cáo quản trị

1/ BC doanh thu/Lợi nhuận

2/ Công nợ khách hàng 

3/ Công nợ bảo hiểm

4/ Công nợ phải trả (Nhà cung cấp)

5/ Hoa hồng sp/dv cho KTV/Giám định viên

6/ Báo cáo theo từng chi nhánh(Nếu có chi nhánh)

Xuất - Nhập - Tồn kho

1/ Nhập/Xuất hàng theo đơn

2/ Nhập/Xuất hàng theo báo giá/theo biển số xe

3/ Số lượng cảnh báo

4/ Phụ tùng tồn theo Hãng xe/dòng/năm

5/ Báo cáo SL tồn/giá trị tồn

Chăm sóc khách hàng

1/ Tra cứu lịch sử sửa chữa/dịch vụ

2/ Nhắc hẹn bảo dưỡng định kỳ tự động khi đến hạn (Tự động gửi sms đến khách hàng khi đến hạn)

3/ Nhắc hẹn đăng kiểm (Tự động gửi SMS đến khách hàng khi xe đến hạn đăng kiểm)

4/ Nhắc hẹn bảo hiểm DS, BH vật chất khi đến hạn (tự gửi sms tự động)

Và một số tính năng phụ trong phần mềm