QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Bán hàng hóa, dịch vụ nhanh mà không cần qua các quy trình tiếp nhận xe.

  • Lên đơn hàng, in báo giá, vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng
  • Công nợ hàng hóa chạy vào tài khoản khách hàng
  • Quản lý đơn hàng, chuyển trạng thái đơn hàng, in bill và thanh toán tiền
  • Thu, chi theo đơn hàng
  • Báo cáo lãi/lỗ từng đơn hàng
  • Báo cáo doanh thu, lợi nhuận từ việc bán hàng hóa, công dịch vụ
  • Báo cáo doanh thu đơn hàng cho từng cố vấn dịch vụ
  • Báo cáo hàng trừ trong kho, xuất kho có kiểm kê từ kho.