QUẢN LÝ KHO & NCC

Quản lý hệ thống kho hàng, theo dõi tồn kho phụ tùng phụ kiện, kiểm kê và nhập xuất chuyển kho.
 • Quản lý danh mục phụ tùng có lưu kho, dịch vụ theo từng nhà cung cấp.
 • Tìm kiếm, tra cứu thông tin hàng hóa nhanh chóng.
 • Thông báo hạn mức hàng hóa còn lại trong kho, đảm bảo luôn đủ hàng hóa.
 • Hàng hóa quản lý theo mã hàng, mã động cơ, mã loại giúp trong việc quản lý tìm kiếm hàng hóa nhanh và chính xác hơn. Ví dụ: một phụ tùng có thể lắp được cho nhiều mã động cơ với nhau.
 • Một mã phụ tùng cung cấp cho nhiều dòng xe, hãng xe hoặc chỉ định cho duy nhất 1 dòng xe riêng biệt.
 • Quản lý phụ tùng theo nhiều nhà cung cấp khác nhau, giúp bạn linh động trong việc thay đổi nhà cung cấp phụ tùng đó.
 • Theo dõi đói chiều hàng hóa xuất cho xe, khách hàng, mã báo giá.
 • Theo dõi thời hạn bảo hành hàng hóa áp dụng cho xe khi đã xuất xưởng, nếu hàng hóa còn trong thời gian bảo hành. Lập lệnh yêu cầu NCC đổi, trả hoặc bảo hành.
 • Theo dõi nhập xuất tồn, mã Barcode mã vạch, hình ảnh trên từng sản phẩm hàng hóa.
 • Nhập kho mua hàng từ nhà cung cấp hoặc nhập nội bộ.
 • Xuất kho phụ tùng cho thợ làm việc theo báo giá sửa chữa.
 • Xuất điều chỉnh hàng hư hỏng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho.
 • Cập nhật đơn giá đầu ra, kiểm kê định kỳ hàng tồn kho.
 • Hệ thống báo cáo về kho hàng đầy đủ và chi tiết.