CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Tra cứu thông tin đã sử dụng dịch vụ, mua hàng hóa tại Garage để kịp thời báo cáo khách hàng, thông báo xe đến hạn đăng kiểm, hết bảo hiểm TNDS, BH tự nguyện.

  • Tra cứu thông tin xe, thông tin khách hàng, thông tin báo giá, dịch vụ mua hàng bằng biển số xe, số điện thoại, tên hoặc số VIN trên xe.
  • Liệt kê danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ theo thứ tự gần nhất, giúp bộ phận chăm sóc khách hàng chủ động liên hệ.
  • Hệ thông SMS, Email được tích hợp tự đồng gửi nhắc hẹn khi đến thời hạn bảo dưỡng.
  • Nhắc hẹn các xe đã quá hạn bảo dưỡng từ dách sách.
  • Báo cáo các xe đã đến hạn đăng kiểm, hết bảo hiểm TNDS, Bảo hiểm tự nguyện, nhầm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.