KẾ TOÁN THU CHI

Quản lý thu chi tiền mặt, báo nợ, báo có tiền gửi ngân hàng, báo cáo các sổ quỹ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

  • Báo cáo tổng thu, tổng chi, còn lại số tiền trong ngày.
  • Ký quỹ, lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, tiền chuyển khoản ngân hàng, Séc, quẹt thẻ, nhật ký thu chi.
  • Lập phiếu báo nợ, báo có ngân hàng, nhật ký phát sinh.
  • Xuất báo cáo theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc tùy chỉnh ngày xuất.
  • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
  • Hạch toán ghi sổ doanh thu và công nợ các báo giá sửa chữa.
  • Báo cáo thu, chi theo từng danh mục phụ tùng, công dịch vụ
  • Hạch toán ghi sổ doanh thu và công nợ khách hàng trong ngày, bán phụ tùng.