phương thức thanh toán

Bạn có thể chọn môt trong các hình thức thanh toán sau.

Ngân hàng Vietcombank – CN Hồ Chí Minh

Tài khoản số: 1031113496

Người đại diện: NGUYỄN MẠNH TÀI

Ngân hàng Á Châu (ACB) – CN Hồ Chí Minh

Tài khoản số: 6093467

Người đại diện: NGUYỄN MẠNH TÀI

Ngân hàng Á Châu (ACB) – CN Hồ Chí Minh

Tài khoản số: 9229118888

Người đại diện: CÔNG TY TNHH ĐẶT LỊCH BẢO DƯỠNG

tẠI VĂN PHÒNG SV 03-05 Tòa nhà The Sun Avenue

Số 28 đường Mai Chí Thọ, An Phú, TP Thủ Đức

Hỗ trợ: (028)62769057 – 0974.922.911

Nội dung thanh toán: Tên trung tâm + Gói phần mềm + Thời hạn

Ví dụ: Tien Phong Auto Jet Express 1 12 thang